W Zgromadzeniu Księży Sercanów dzień przyjęć kandydatów to 12 września.

Spotkanie będzie miało miejsce w domu prowincjalnym w Warszawie, ul. Łowicka 46, o godz. 10.00.

Na spotkanie każdy kandydat powinien przywieźć: 

- własnoręcznie napisana prośba o przyjęcie do Zgromadzenia

- własnoręcznie napisany życiorys

- świadectwo chrztu (aktualne) i bierzmowania

- świadectwo moralności od swojego księdza proboszcza

- świadectwo dojrzałości /oryginał/ lub dyplom ukończenia studiów wyższych

- w przypadku kandydatów na braci zakonnych przynajmniej świadectwo ukończenia szkoły zawodowej

- wyniki badań okresowych lub rocznych

- dwie fotografie + fotografia w wersji elektronicznej

 

Osoby chętne lub pragnące rozeznać powołanie zapraszam do kontaktu:

Ks. Jacek Szczygieł SCJ
jszczygiel@scj.pl
662-325-786

 

                                                                                                           za: www.scj.pl