Jednocześnie łamiąc się z Wami tradycyjnym opłatkiem zapewniamy z naszej strony o stałej modlitwie, która, jak wierzymy, wzmocni dobre ludzkie życzenia siłą Bożego błogosławieństwa. Niech prawda o Bożej miłości, bardziej bliska człowiekowi dzięki narodzeniu Chrystusa, stanie się podstawą nadziei dla każdego z Was. Niech tegoroczne świętowanie zaowocuje w Waszych rodzinach prawdziwą radością i pokojem serca. Spotkanie zaś z Nowonarodzonym Dziecięciem, szczególnie podczas Mszy świętej i w Komunii świętej, niech wzmocni Waszą wiarę i miłość, tak często poddawaną próbie w życiu codziennym. Niech pragnienie rozszerzania Chrystusowej ewangelii miłosiernej miłości nigdy nikogo z nas nie opuszcza.

Z darem modlitwy

nowicjusze i księża sercanie