Nowicjusze swoje pierwsze śluby zakonne złożyli na ręce ks. Wiesława Święcha SCJ, przełożonego Polskiej Prowincji Księży Sercanów, w obecności współbraci z różnych wspólnot z Polski i z Mołdawii, swoich bliskich krewnych i znajomych. Do tego momentu przygotowywali się przez miniony rok formacji nowicjackiej, pod opieką swojego wychowawcy, ks. Witolda Janusia SCJ. Ostatnie kilka dni spędzili w skupieniu i modlitwie, odprawiając rekolekcje pod duchowym przewodnictwem ks. Wiesława Pietrzaka SCJ.

Z momentem pierwszej profesji zakonnej dla Ivana i Michała rozpoczął się piękny czas naśladowania Chrystusa ubogiego, czystego i posłusznego w sercańskiej rodzinie zakonnej. Jak mówił w homilii ks. Wiesław Święch, będą oni teraz „patrzeć oczami naszego Założyciela, o. Leona Jana Dehona, na przebite Serce Zbawiciela”, by Jego miłością się zachwycić i tę Miłość głosić swoim życiem.

Niech więc Boże Serce otacza neoprofesów swoją szczególną miłością i da łaskę wytrwania na drodze powołania zakonnego i kapłańskiego.

ks. Franciszek Wielgut SCJ

zdjęcia: kl. Adam Maj SCJ