Wspólnota nowicjacka przygotowała się do tej uroczystości poprzez dzień skupienia. Czwartek, 7 czerwca, był zatem dniem modlitwy, wyciszenia i refleksji oraz okazją do pojednania się z Bogiem i bliźnimi w sakramencie spowiedzi świętej. Sam dzień uroczystości sercanie z Kątów Starych uczcili Mszą świętą w kaplicy zakonnej, adoracją eucharystyczną oraz radosnym spotkaniem przy stole.

Nad duchowym przeżyciem tego czasu czuwał ks. Zdzisław Płuska SCJ, dyrektor misji krajowych. On poprowadził dzień skupienia, nabożeństwo Godziny Świętej oraz przez dwa dni głosił homilie. W jego słowach mocno wybrzmiewała troska o pamięć o szczególnym umiłowaniu nas przez Boga i o nieustanne pogłębianie osobistej więzi z Chrystusem, co jest fundamentem sercańskiego powołania. „Bądźcie Sercem Boga w świecie bez serca” – mówił w piątkowej homilii. By głosić miłość Bożego Serca, trzeba być głęboko w Nim zanurzonym, podobnie jak węgle żarzą się tym bardziej, im bliżej są źródła ognia. Aby płonęła w nas miłość Serca Jezusowego, bądźmy jak najbliżej Niego, gorejącego ogniska miłości!

ks. Franciszek Wielgut SCJ

Zdjęcia: D. Jamiński, A. Piatlitski, F. Wielgut.